Casa parohială

Home / Casa parohială

Casele egumenești:

O catagrafie a mănăstirii din anul 1818 ne arată că ele erau formate din trei odăi situate în fundul curții pe dreapta și din alte trei odăi cu cămară. În curtea mănăstirii mai existau: un chioșc domnesc zugrăvit; șase odăi și o cuhnie situată „împotriva” clopotniței, „prăpădite de tot”, fără înveliș, fără uși și ferestre; trei odăi cu cuhnie și cămară; o odaie boltită în zidul porții celei mari în curtea de afară și o alta în dosul acesteia.

Catagrafia din 1843 pomenește doar de casele egumenești, aflate în partea de răsărit a curții și compuse din nouă odăi cu o cămară, deasupra a două pivnițe boltite și având în față un pridvor de lemn; în partea de nord a curții erau bucătăria, șopronul, hambarul și celelalte anexe; în partea de apus se găseau cinci odăi; în partea de sud erau magaziile de zid. Toate aceste odăi erau înconjurate cu zid.

După anul 1863, aceste clădiri au găzduit: Institutul de la Sfinții Apostoli (unde erau pregătiți tinerii macedoneni, ca învățători și preoți pentru zona Pindului, director fiind părintele Averchie) și Liceul „Matei Basarab” (până la construirea actualei clădiri a liceului).

Cu prilejul săpăturilor arheologice din anul 1956, în curtea bisericii și în curțile caselor din strada Vânători nr. 4 și din strada Sfinții Apostoli nr. 36, s-a descoperit o sală mare împărțită printr-o arcadă mediană în două încăperi, fiecare dintre acestea fiind acoperită cu o cupolă joasă. Această sală mare, construită probabil de Matei Basarab, se presupune a fi trapeza mănăstirii.

 

Casa parohială: 3

Peste pivnițele boltite ale caselor egumenești s-a construit casa parohială proiectată de arhitectul Cristofi Cerchez. În decembrie 1924 s-a obținut autorizația de construcție pentru un proiect de casă cu pivnițe, parter și etaj, în formă de L,  semnat de arhitect M. Ioanid. Nu se cunosc motivele pentru care proiectul acestuia nu s-a pus în aplicare. În 22 iulie 1926 Parohia Sfinții Apostoli a solicitat Primăriei o nouă aprobare de construcție, depunând planurile realizate de arhitectul Cristofi Cerchez. Construcția propusă era o casă „dublă”, cu un corp central și cu două aripi laterale, în două retrageri succesive. Tratatea fațadelor se aseamăna cu ceea ce realizase arhitectul la vilele Candiano-Popescu și Stanovici.

Probabil din motive financiare, proiectul s-a realizat doar pe jumătate, casa parohială actuală fiind în formă de L. Clădirea a fost afectată de cutremurul din 1977 și se află într-o stare de degradare avansată, fiind necesare intervenții urgente.

Recent s-au întocmit devizul estimativ și documentația necesară pentru consolidarea și restaurarea casei parohiale; s-au obținut toate avizele și autorizația de începere a lucrărilor; din lipsă de fonduri, lucrările nu pot fi realizate în acest moment.